Cơ sở để FAO đưa ra dự báo trên là do lượng mưa tại Ấn Độ thấp hơn mức bình quân các năm; Thái Lan xảy ra hạn hán tại 7/67 tỉnh và Việt Nam dự báo sản lượng giảm so với các năm trước. Việc giảm sản lượng này được đánh giá sẽ có thể khiến giá gạo tăng 10% trong những tháng cuối năm 2015.

FAO dự báo tỷ lệ giữa lượng dự trữ/tiêu dùng tại 5 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới (trong đó có Việt Nam) có thể sẽ giảm xuống mức 19% vào cuối 2015/2016, mức thấp nhất kể từ 2007, 2008.

Nam Phương