Sau 6 tháng học nghề, các phạm nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận đào tạo nghề bậc 2/7 (cơ khí, mộc, xây dựng dân dụng, may mặc…).

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các phạm nhân khi mãn hạn tù nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, làm giàu cho gia đình và xã hội

Sê San