Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong việc đầu tư, xây dựng và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt ở địa phương không hiệu quả, gây lãng phí...

Theo báo cáo của Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai, có 710/1.605 công trình cấp nước sinh hoạt ở Gia Lai đã đầu tư kém hiệu quả và không hoạt động được, chiếm 44,24% tổng số công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư; 782/1.742 công trình cấp nước sinh hoạt do địa phương quản lý khai thác kém hiệu quả, nhiều công trình lãng phí

N.Như