Theo ông Chí, lý do kỷ luật cách chức bà Hướng là do không hoàn thành nhiệm vụ, gây mất đoàn kết nội bộ và chiếm dụng 17 triệu đồng tiền thu nợ ở cơ sở về không nộp lại kịp thời cho cơ quan.

Ngân hàng Chính sách xã hội Gia Lai cũng đang cử tổ công tác kiểm tra toàn diện hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê để chấn chỉnh, xử lý những sai phạm theo quy định

N.Như