Ngày 26/6, tại Hội nghị chuyên đề về công tác an ninh nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Thế Dũng chỉ rõ những khiếm khuyết, yếu kém trong việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp, cũng như một số vấn đề khác ở cơ sở của cấp chính quyền và ngành chức năng nên đã để mâu thuẫn phát sinh, dẫn đến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, kịp thời phát hiện và xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật những vấn đề an ninh nông thôn liên quan đến địa phương, đơn vị mình.

Trong đó Công an là lực lượng nòng cốt, thực hiện và hướng dẫn, tham mưu cho các đơn vị, các cấp, các ngành giải quyết tốt những vấn đề an ninh nông thôn, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, gây mất an ninh trật tự ở địa phương

N.Như