Theo đó, bản đồ báo động ngập lũ có 5 cấp (từ mức báo động 3 trở lên) và 3 ngành, 7 huyện, 16 xã trọng điểm của Quảng Ngãi sẽ được cấp trong đợt đầu tiên. Được biết trước đây do xây dựng theo tần suất thiết kế nên đòi hỏi Ban PCLB cấp cơ sở phải nắm, hiểu một số kiến thức chuyên ngành để dự tính, vì vậy việc xác định vùng bị ngập trong địa bàn gặp một số khó khăn...

Tuy nhiên với việc đưa vào sử dụng bản đồ vùng ngập lũ theo các cấp báo động thì tồn tại trên sẽ được khắc phục. Từ thông tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, dựa trên bản đồ báo động lũ đã được xây dựng, Ban PCLB địa phương sẽ dễ dàng và nhanh chóng xác định vị trí, mức độ ngập của các vùng, từ đó có sự chủ động hơn trong công tác chỉ huy phòng chống lũ lụt ở địa phương.

Hiện mọi việc đang được gấp rút hoàn tất để số bản đồ này được cấp cho các địa phương trong thời gian sớm nhất

Công Nguyễn