Trong đó, có 745 hộ nghèo theo chuẩn Trung ương được Trung ương hỗ trợ đầu thu; còn lại được UBND TP Đà Nẵng cân đối ngân sách để hỗ trợ đầu thu cho hộ cận nghèo và hộ nghèo theo tiêu chuẩn. Tổng kinh phí hỗ trợ được khái toán là 3,582 tỉ đồng; riêng Đà Nẵng chi 3,135 tỉ đồng để hỗ trợ cho 5.225 hộ, còn lại 745 hộ do Trung ương hỗ trợ.

Viết Nam