Do vậy lượng đường tồn kho của các nhà máy đường trong nước đã đạt gần 420.000 tấn (cao hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 80.000 tấn). Giá bán đường tiếp tục giảm thêm 500-1.000 đồng/kg so với tháng trước, giá bán buôn đường kính trắng tại một số nhà máy đường dao động từ 12.000 đồng/kg đến hơn 12.700 đồng/kg. Do giá đường giảm mạnh, nên giá thu mua mía nguyên liệu cũng giảm chỉ còn 800.000 - 900.000 đồng/tấn.

Theo nhận định của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nguyên nhân đường tồn kho chủ yếu do đường cát nhập lậu từ Thái Lan qua đường biên giới Tây Nam, từ Campuchia hiện đang chiếm lĩnh 70-80% thị phần Đồng bằng sông Cửu Long

C.L.