Được biết, nguyên nhân tạm dừng tuyển, thu hút nhân tài là do kết quả khảo sát đầu năm 2013 ở Nghệ An cho thấy, trên địa bàn hiện có 12.191 sinh viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên nhưng chưa có việc làm (trong đó có 1 thạc sĩ, 3.047 đại học và  4.042 cao đẳng).

Được biết, trong đợt thi tuyển công chức năm 2013 ở Nghệ An chỉ tiêu chỉ lấy 120 người nhưng đã có gần 2.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong số đó rất nhiều sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi.

Chỉ tính riêng ngành Thuế của Nghệ An thi tuyển công chức, chỉ lấy 53 người nhưng có đến hơn 2.500 sinh viên đủ chỉ tiêu dự thi. Không có việc làm ở quê hương nên hàng ngàn sinh viên Nghệ An đang toả đi khắp nơi tìm kiếm việc làm

Sông Lam