Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là 20 tỉnh có huyện nghèo cho thấy số lượng và chất lượng đội ngũ bác sỹ tại các huyện nghèo còn nhiều bất cập; một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện chỉ có 6-7 bác sỹ, trong đó chỉ có 1- 2 bác sỹ chuyên khoa cấp I như ở Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu.

Tại các Trung tâm y tế huyện số lượng bác sỹ còn hạn chế hơn với 4 - 5 bác sỹ, trong đó chỉ có 1- 2 bác sỹ có trình độ chuyên khoa cấp I như: Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Lai Châu...; vì vậy chất lượng dịch vụ y tế tại các huyện nghèo còn rất hạn chế.

Trước thực trạng đó, Bộ Y tế đã xây dựng Dự án "Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)".

Dự kiến, giai đoạn 2013 - 2016 sẽ đưa khoảng 500 bác sỹ trẻ tình nguyện về các huyện nghèo.

Các bác sỹ tham gia dự án sẽ được tiếp tục đào tạo thêm 1 năm ngay sau khi ra trường và sau khi hoàn thành dự án sẽ được ưu tiên trong việc tiếp tục đi học chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, nghiên cứu sinh...

Hải Châu