Sau hơn 3 tháng dịch xuất hiện, đến nay đã có hơn 1.900 hộ chăn nuôi của 110 xã thuộc 11/11 huyện, thành phố của Đồng Nai có lợn bị nhiễm dịch và địa phương này đã phải tiêu huỷ hơn 210.000 con. 

Tiêu hủy lợn nhiệm bệnh tại Đồng Nai.

Hiện tại tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và số lượng lợn tiêu huỷ không ngừng tăng cao khiến cho nguồn kinh phí dự phòng của các địa phương của Đổng Nai đều không đáp ứng được chi phí xử lý các ổ dịch cũng như hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại. 

Đến nay các huyện, thị của Đồng Nai đã chi khoảng 78 tỉ đồng hỗ trợ người chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh bị tiêu huỷ. Tuy nhiên, dự kiến số tiền hỗ trợ lợn bị mắc dịch tả đã tiêu huỷ đến thời điểm này lên tới 359 tỉ đồng và sẽ còn tiếp tục tăng. 

Sở Tài chính Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 800 tỉ đồng cho Đồng Nai trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.


Ngọc Sơn