Đội cảm tử quân thuộc Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ được thành lập đầu tháng 11/1945 gồm 6 đồng chí là Lê Bình (Trưởng Quốc gia tự vệ cuộc chỉ huy), Bùi Quang Trinh, Trần Chiên, Lê Nhật Tảo, Cao Minh Lộc và Trần Hữu Nghi, với trang bị hết sức thô sơ, chỉ có súng ngắn, dao găm, mã tấu tự tạo và một số lựu đạn.

Để củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng cách mạng, góp phần tiêu hao sinh lực quân Pháp, ngày 12/11/1945, sau khi nhận được chỉ thị của Tỉnh ủy Cần Thơ và họp bàn kế hoạch chiến đấu, đã đột nhập chợ Cái Răng, tiêu diệt 27 tên lính Pháp, bắn bị thương 17 tên, trong đó có tên Quan ba Rouen bị thương nặng. Do lực lượng ít, địch đông, các đồng chí đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh, nêu gương sáng cho đồng chí, đồng bào noi theo.

Ghi nhận công lao và sự cống hiến quên mình góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc của tập thể Đội cảm tử quân thuộc Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ, ngày 1/3/2010, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định  phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội

Văn Đức - N.Sơn