Theo đó, hành vi đổ chất thải nguy hại, chất thải có chứa chất phóng xạ xuống vùng biển, đảo, thềm lục địa… sẽ bị phạt từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng. Mức phạt từ 250-500 triệu đồng sẽ được áp dụng cho hành vi đổ chất thải xuống vùng biển thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, di sản tự nhiên…

Các phương tiện vận tải, các giàn khoan trên biển, nếu xả chất thải chưa qua xử lí hoặc xử lí chưa đảm bảo qui trình kĩ thuật xuống biển sẽ bị phạt từ 150-250 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, hành vi sử dụng các biện pháp, phương tiện, công cụ có tính hủy diệt trong khai thác tài nguyên và nguồn lợi biển sẽ bị phạt tiền từ 80 - 150 triệu đồng. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

K. Vy