Cục quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xác minh thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có vi phạm. Trước mắt, yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật nhân đạo do OSCA, Hà Nội đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 thực hiện, để kiểm điểm tử vong, rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện thực hiện, qui trình chuyên môn kỹ thuật; tổ chức thăm hỏi, động viên, giải thích cho thân nhân người bệnh tử vong; thông tin cho các phương tiện truyền thông nắm rõ thông tin. Những vấn đề liên quan đến chuyên môn cần đợi Hội đồng chuyên môn.  

“Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước 17h ngày 25/8, để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế xem xét giải quyết” - Văn bản của Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhấn mạnh

Thanh Hằng