Cục Quản lý Dược Việt Nam vừa có thông báo về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc ba loại thuốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đó là viên nén Mật ong nghệ, lô sản xuất 010205, hạn dùng tháng 2/2007, số đăng ký VN - 0492-00 của Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Tân sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ nhiễm khuẩn; Viên bao phim Cetirizin 10mg, lô sản xuất 04/261005, hạn dùng tháng 10/2007, số đăng ký V1116 - 1112 - 05 do Công ty Dược Trung ương 3 sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng; Viên nang Erythromycin 250mg, lô sản xuất 080706, ngày sản xuất 26/7/2006, hạn dùng tháng 7/2008, số đăng ký VNA - 4219 - 05 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hoà tan

T.L.