Đó là thống kê từ đợt 1 của kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2005 (từ ngày 6 - 8/5) của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đợt này có 20 trường đại học và viện nghiên cứu tổ chức thi tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh.

Có 20.133 thí sinh đăng ký thi, trong đó 13.954 thí sinh đã dự thi

T.H.