Đến nay, đã có 18 khu TĐC tập trung đã hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng. Vào thời điểm hiện tại, Chi cục đã phối hợp cùng với các địa phương tổ chức TĐC cho 1.223 hộ dân sống ở vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai.

Theo kế hoạch, trong năm nay, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục di dời 154 hộ dân tại các vùng sạt lở nguy hiểm trước khi mùa mưa lũ đến và hiện đã di dời được 17 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ di dời dân cư vùng sạt lở trong năm 2018 dự kiến gần 5 tỉ đồng.


Hoàng Nguyên