Tổng số ngày nghỉ chính và nghỉ bù trong dịp Tết Nguyên đán gồm 7 ngày và phương án là nghỉ hai ngày trước Tết, ba ngày sau Tết. Lịch nghỉ này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 13 – 14/2/2021 Dương lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch (tức ngày 15 – 16/2/2021 Dương lịch).

Việc nghỉ này đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa hài hòa, phù hợp vì số ngày nghỉ trước Tết là hai ngày không quá ngắn, số ngày nghỉ sau Tết bao gồm ba ngày Tết và hai ngày nghỉ bù (thứ Bảy - Chủ nhật) là phù hợp, công chức, viên chức chủ động thời gian đi lại, giao thông vận tải hành khách cũng đỡ bị áp lực vào thời gian trước Tết.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho hay, đối với nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2021, phương án trình là bổ sung ngày nghỉ liền kề sau ngày 2/9, theo quy định của Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021). Với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, công chức, viên chức được nghỉ bốn ngày từ ngày thứ Năm 2/9 đến ngày Chủ nhật 5/9.

Dương Anh Tùng