Theo Trên cơ sở tài liệu chứng cứ pháp lý thu thập được, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhận định: ông Vương Văn Bá đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý liên quan khi bán xe ô tô, khi vụ việc xuất hiện dấu hiệu liên đới tại các văn bản kiến nghị của HTX vận tải Sông Hồng ngày 1/4/2014 và phải giải trình với Cơ quan Công an quận Hoàng Mai ngày 25/4/2014, ông Bá không chủ động tích cực xử lý dẫn với việc có dấu hiệu vi phạm như báo chí đã nêu.

Qua sự việc trên, Thanh tra Sở GTVT nhận thấy việc làm của ông Vương Văn Bá, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Phúc Thọ đã làm ảnh hướng đến uy tín của lực lượng Thanh tra GTVT và gây bất bình trong dư luận xã hội.

Do đó, Thanh tra Sở GTVT đề nghị Giám đốc Sở cho tạm đình chỉ công tác đối với ông Vương Văn Bá để phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh, tiếp tục làm rõ vụ việc

T. Huyền