Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo của Ban soạn thảo dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Theo dự thảo, có 2 phương án về thời gian nghỉ Tết âm lịch. Phương án 1 (giữ nguyên hiện hành): người lao động được nghỉ 5 ngày Tết âm lịch; nếu ngày nghỉ Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. 

Phương án 2: người lao động được nghỉ 5 ngày Tết âm lịch; nếu ngày nghỉ Tết âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì không được nghỉ bù.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu các ý kiến của dư luận xã hội, các ban, ngành, đại biểu Quốc hội, Bộ LĐ-TBXH đề xuất 1 phương án, đó là giữ nguyên phương án nghỉ Tết âm lịch như Bộ luật Lao động 2012, trong quá trình điều hành, Chính phủ sẽ cân nhắc hoán đổi hay không hoán đổi ngày nghỉ phù hợp trong từng năm.        

P.H