Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất tăng mức giải thưởng, công bố kết quả thi tuyển phương án kiến trúc bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu trong dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô (10/10/2013).

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu, việc xây dựng đường phía đông và phía bắc công trình nhà Quốc hội, tiếp giáp khu di sản khảo cổ học 18 Hoàng Diệu đúng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với quy định của UNESCO

C.L.