Để tẩy độc, phục hồi môi trường, phòng chống nhiễm độc cho nhân dân ở những vùng này đòi hỏi phải có kỹ thuật và kinh phí rất lớn. Theo dự tính phải tiêu tốn hơn 30 triệu USD để tẩy độc cho 3 vùng, thậm chí còn cao hơn tùy theo điều kiện dân cư ở một số vùng.

Hiện nay, chúng ta đã xây dựng xong một dự án tẩy độc ở sân bay Biên Hòa và cuối năm 2006 - đầu năm 2007, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành tẩy độc vùng ô nhiễm này. Ban Chỉ đạo 33 cũng khuyến cáo người dân sống quanh khu vực 3 "điểm nóng" trên không nên ăn những động vật sống ở dưới lớp bùn như ốc, cá, cua  hoặc mỡ gà, vịt… vì đó là nơi còn tồn dư chất độc hóa học/dioxin

H.B.