Quy mô này đạt chậm hơn dự tính 11 năm, cho thấy Việt Nam đã làm tốt công tác giảm sinh - thời điểm tổng điều tra dân số năm 1989, Việt Nam dự báo sẽ đạt 90 triệu dân vào năm 2002.

Với quy mô dân số 90 triệu người và duy trì mức sinh thay thế - mỗi phụ nữ sinh từ 2 đến  2,1 con- mỗi năm dân số Việt Nam tăng hơn 1 triệu người và sẽ đạt quy mô dân số cực đại vào năm 2050 với khoảng 110 triệu dân, trong đó dân số già trên 65 tuổi chiếm 18%.

Được biết, hiện Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng (bắt đầu từ năm 2007) - giai đoạn có nguồn nhân lực dồi dào. Giai đoạn dân số vàng kéo dài trong 35 năm là thuận lợi, nhưng cũng là thách thức vì tỷ lệ người dân biết đọc, viết cao nhưng tỷ lệ được đào tạo nghề thấp, chất lượng dân số mức trung bình.

Việt Nam cũng phải đối mặt với nguy cơ dân số già. Năm 1989 hai người lớn có một trẻ em nhưng hiện nay là bốn người lớn có một trẻ em. Hiện nay 100 trẻ em có 50 cụ già nhưng trong tương lai không xa 100 trẻ em sẽ có 100 cụ già

Hải Châu