Cụ thể, cuối năm 2009, 12 hộ dân ở thị trấn Phú Lộc buộc phải di dời, giao đất để thực hiện xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lộc. Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã có quyết định về việc chi trả 641 triệu đồng cho các hộ dân di dời, gồm tiền đền bù, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm. Nhưng cho mãi đến tháng 7/2012, chưa có ai được nhận tiền đền bù, hỗ trợ từ Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc.

Ông Cái Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc thừa nhận: “Việc chậm thực hiện đền bù, hỗ trợ tiền cho những hộ dân liên quan đã gây khó khăn cho nhiều hộ. Huyện đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có động thái thực hiện”.

Nhưng, không chỉ dự án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lộc. Một số dự án khác, việc thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân cũng rơi  vào  cảnh tương tự. Phó trưởng Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc, cho biết: “UBND huyện Phú Lộc đã chậm thực hiện bồi thường, hỗ trợ tiền cho dân ở một số dự án là có. Toàn huyện có 16 công trình, dự án liên quan đến 658 đối tượng bị ảnh hưởng. Số tiền thực hiện đền bù, hỗ trợ tái định cư và chuyển đổi ngành nghề lên đến 26,4 tỷ đồng. Số tiền quá lớn, vượt ngoài ngân sách huyện nên phải chờ chủ trương của tỉnh"

Đông Hưng