Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng trồng 200 ha và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nia trồng 50 ha, ngoài ra sẽ thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ QL14 để trồng 50 ha dọc theo QL nhưng chưa đơn vị nào hoàn thành, Nguyên nhân chính làm chậm tiến độ trồng rừng là do diện tích đất được quy hoạch để đưa vào trồng rừng phòng hộ đều đã bị người dân xâm canh nên rất khó khăn trong việc giải tỏa và thu hồi.

Chẳng hạn như, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nia được giao trồng 50 ha, nhưng toàn bộ diện tích trồng rừng đã bị người dân xâm canh, do đó kế hoạch không thực hiện được.

Tương tự là Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, huyện Đắk Glong mới chỉ trồng được 20 ha thì phải dừng lại vì có sự cản trở, chống đối từ phía người dân ở xã Phi Liêng và Đạ Knàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng)á, buộc các đơn vị chủ rừng phải tập trung cho giải tỏa và thu hồi đất, nghĩa là… trồng rừng đành phải gác lại. Còn việc trồng 50 ha rừng dọc theo QL14 chỉ là dự án nằm trên giấy, bởi vì Ban quản lý rừng phòng hộ QL14 đến nay vẫn chưa được thành lập.

Nguyên nhân thứ hai làm chậm tiến độ trồng rừng là do kinh phí đầu tư quá thấp so với chi phí thực tế. Hiện tại, chi phí để trồng 1 ha là 4 triệu đồng, điều đó là rất khó khăn khi triển khai thực hiện. Hiện nay, việc đưa dự án vào các tiểu khu mà diện tích đất đã bị người dân xâm canh là hết sức khó khăn và để thực hiện phải dành nhiều công sức, tiền bạc để giải tỏa.

Để thực hiện được chỉ tiêu đề ra trong dự án thì vấn đề mấu chốt vẫn là các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông cần nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất nằm trong dự án. Đồng thời, UBND tỉnh cần xây dựng dự án có tính chất khả thi để khi đề ra chỉ tiêu phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Hồng Linh