Trường ĐH Ngoại thương cơ sở phía Bắc đã chấm xong môn Văn khối D. Theo thống kê của trường 14 thí sinh đạt điểm 9 và 778 thí sinh đạt điểm 8 trở lên. Phổ điểm trung bình thí sinh thi vào trường ĐH Ngoại thương năm nay với môn Văn là 7-8 điểm. Đối với môn Toán khối D, nhà trường thống kê đã có hơn 10 bài thi đạt điểm 10.

ĐH Khoa học tự nhiên cho biết, phổ điểm trung bình năm nay của thí sinh cao hơn năm ngoái từ 1-2 điểm, môn Toán tập trung ở mức 5-6 điểm.

Tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, phổ điểm môn tự nhiên khá hơn, điểm xuất sắc tuy rất ít, nhưng điểm trung bình, trung bình khá khá nhiều. Một số giáo viên chấm thi cho biết, qua chấm 1/5 số lượng bài thi thì điểm thi cao nhất của thí sinh môn Toán là 8, phổ điểm trung bình của các bài thi là 5. Đối với môn Văn, điểm cao nhất của thí sinh là 7,5 điểm, phổ điểm trung bình của các bài thi là 5–6 điểm...

Tuấn Minh