Mục đích thẩm định giá để cơ quan thi hành án xác định giá khởi điểm làm cơ sở phát mại tài sản. Theo kết quả thẩm định của đơn vị chức năng, tổng trị giá ước tính của tài sản thẩm định là: 16.565.250.000 đồng (mức giá phù hợp với giá giao dịch trên thị trường vào thời điểm tháng 2/2010).

Theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 266/2007/DSPT ngày 25/12/2007 của TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Viết Thìn phải trả cho ông Lê Đắc Thịnh (tức Đắc Lê) số tiền gốc là 465.000.000 đồng, tiền lãi là 588.425.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Sau khi có bản án, cơ quan Thi hành án TP Hà Nội đã tiến hành các thủ tục thi hành án, nhưng do VKSND Tối cao và TAND Tối cao đều có công văn đề nghị hoãn thi hành án trong thời gian 90 ngày để xem xét lại bản án nói trên nên việc thi hành án phải tạm dừng. Hết thời hạn đề nghị hoãn thi hành án, VKSND Tối cao có Công văn số 4165/VKSTC-V5 khẳng định: "Bản án số 266/DSPT của TAND TP Hà Nội là hoàn toàn đúng pháp luật, không có cơ sở để xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm".

TAND Tối cao cũng không có đề nghị gì thêm, nên ngày 3/4/2009, cơ quan Thi hành án TP Hà Nội đã ra Quyết định số 08/QĐ-THA để thi hành Bản án số 266/2007/DSPT của TAND TP Hà Nội. Đến nay đã có kết quả thẩm định giá tài sản người phải thi hành án, đề nghị Cục Thi hành án TP Hà Nội sớm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật

Nguyễn Phương