Kể từ tháng 1/2006 khi bắt đầu thực hiện, tính đến nay, trên toàn địa bàn TP đã có 78 trường hợp trẻ dưới 6 tuổi có các bệnh lý về tim được phẫu thuật miễn phí. Chi phí được UBND TP duyệt là 35 triệu đồng/trường hợp. Trong đó, riêng chi phí cho việc phẫu thuật là trên 4 tỷ đồng và trên 3 tỷ là tiền khám. Những trường hợp vẫn còn khó khăn sau khi được duyệt miễn phí, UBND và Sở Tài chính TP đang có hướng xem xét nghiên cứu

H.N