Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Chăm sóc bệnh nhân đa chức năng.

Đây là giai đoạn 2 của Dự án "Xây dựng Trung tâm Chăm sóc bệnh nhân đa chức năng và cung cấp một số trang thiết bị khám chữa bệnh" do Tổ chức Atlantic tài trợ cho BVMĐN, với tổng kinh phí 3 triệu USD; nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho BVMĐN trong việc chăm sóc, khám chữa các bệnh về mắt

L.Vân