Hàng trăm tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tham gia cổ động và vận động đăng ký hiến giác mạc.

Được biết, hiện cả nước có trên 300.000 người mù do bệnh giác mạc, trong đó có khoảng 150.000 người mù cả 2 mắt, đang mong chờ được ghép giác mạc để có ánh sáng, trong khi nguồn giác mạc còn quá ít.

Chính vì vậy chương trình "Truyền thông vận động đăng ký hiến giác mạc ở Việt Nam" mang một ý nghĩa nhân đạo vô cùng to lớn và đã nhận được sự hưởng ứng của trên 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Trong đó, tại TP Đà Nẵng, thông qua các hoạt động truyền thông, vận động tại cộng đồng của các tình nguyện viên Chữ thập đỏ và sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng đến nay thành phố đã có 2.308 người tình nguyện đăng ký hiến giác mạc

Hoài Thu