Cuộc thi bắt đầu nhận bài tham dự từ ngày 27/8 đến ngày 7/9 qua địa chỉ email: phongkhgd@gmail.com hoặc gửi về địa chỉ Phòng Khoa học Giáo dục - Nhà văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ, quận 3). Đây là cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố nhằm tìm kiếm ý tưởng, giải pháp độc đáo, có tính thực tiễn về vấn đề bảo vệ môi trường.

Hình thức thi theo đội nhóm, mỗi đội gồm 5 thành viên. Ban tổ chức sẽ chọn 6 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết diễn ra ngày 26/9.

Q.Nga