Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình, đầu năm 2019, Công ty có ký hợp đồng thu gom, xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại với Công ty cổ phần Gốm sứ CTH, có trụ sở tại phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Từ khi ký kết hợp đồng đến nay, Công ty cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình mới chỉ đến Công ty cổ phần Gốm sứ CTH một lần vào tháng 6-2019 và chỉ lấy 13kg gồm giẻ dính dầu, chứ không có bất cứ kilogam dầu thải nào.

Tuy nhiên, tại biên bản buổi làm việc với đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an ngày 19-10, Công ty cổ phần Gốm sứ CTH lại khẳng định đã chuyển giao cho Công ty cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình 190kg chất thải nguy hại theo chứng từ chất thải nguy hại số 01/2019/CTH ngày 27-6-2019.

Cũng tại biên bản làm việc với đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an vào ngày 19-10, Công ty cổ phần Gốm sứ CTH cũng khai báo đã chuyển giao cho Công ty cổ phần Phát triển công nghệ môi trường 147,5kg chất thải nguy hại theo biên bản bàn giao ngày 6-12-2018. Nhưng, thực tế hợp đồng giữa Công ty cổ phần Gốm sứ CTH và Công ty cổ phần Phát triển công nghệ môi trường đã hết hạn từ cuối năm 2017.

Được biết, mỗi năm, quá trình sản xuất của Công ty cổ phần Gốm sứ CTH tạo ra 15m3 dầu thải nguy hại. Toàn bộ số dầu nguy hại được phát sinh trong quá trình hoạt động, bảo dưỡng tại các dây chuyền của nhà máy.

Ngoài 8.830kg dầu thải nguy hại của Công ty cổ phần Gốm sứ CTH được giao cho các đối tượng đi xả thải vào nguồn nước sông Đà đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân, thì số dầu thải còn lại được đưa đi đâu, xử lý thế nào, vẫn đang cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Hiện, Công ty cổ phần Gốm sứ CTH vẫn còn lưu giữ 4 téc nhựa loại 1.000 lít và 12 vỏ thùng phuy chứa dầu thải. Tổng số lượng dầu thải đang lưu trữ là 400 lít.

Đào An