Thị xã Cửa Lò được đánh giá là có tài nguyên du lịch hấp dẫn và đa dạng, nổi bật nhất là bãi biển Cửa Lò, đảo Lan Châu, đảo Ngư cùng với nhiều công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh. Trong những năm qua, hệ thống hạ tầng đô thị thị xã Cửa Lò đã được quan tâm đầu tư và tiếp tục hoàn thiện sau khi được công nhận tiêu chuẩn đô thị loại III năm 2009.

Theo tổng kết, đến năm 2013, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 255 cơ sở lưu trú với gần 7.000 phòng nghỉ, có khả năng phục vụ hơn 18.000 khách lưu trú/ngày đêm; trong đó có 20 cơ sở đạt chuẩn từ 1-4 sao. Năm 2013, tỷ lệ phi nông nghiệp của thị xã chiếm 81,5%, tỷ lệ  lao động đang làm việc trong ngành dịch vụ du lịch chiếm 40,5%.

Nam Phương