Theo báo cáo của Chánh văn phòng Quỹ BTĐB Lê Hoàng Minh, năm nay Quỹ BTĐB Trung ương sẽ có tổng số 7.035,744 tỷ đồng để chi cho các nhiệm vụ bảo trì đường sá. Trong đó thu từ đầu phương tiện sử dụng đường bộ qua đăng kiểm dự kiến 4.601,149 tỷ đồng và ngân sách Nhà nước cấp bổ sung 2.450,583 tỷ đồng.

Theo ông Minh, việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ôtô qua các trạm đăng kiểm hiện nay vẫn đang được triển khai đúng trình tự quy định, Quỹ kiểm soát được nguồn thu hàng ngày trên cơ sở thông báo của Kho bạc Nhà nước. Nguồn thu không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích, đảm bảo sự minh bạch và công khai

Đặng Nhật