Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Kế hoạch số 2364 nhằm triển khai Nghị quyết số 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, Bộ TT&T sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong công tác phát hiện đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực TT&TT, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Công bố đường dây nóng để tố giác tội phạm với số điện thoại 0981 389 3890961 389 389, nhằm khuyến khích người dân tố giác hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực TT&TT.

H.T.