HSIF được hình thành với mong muốn giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho TP Hồ Chí Minh thành “thành phố khởi nghiệp của giới trẻ”. 

Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ như: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng áp dụng quy mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới. 

Quỹ dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ gúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khởi xướng.

Dự kiến, quy mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016 - 2020 của quỹ là 100 tỷ đồng… 

N.H.