Sức ép về việc làm đối với lực lượng lao động trẻ ở khu vực thành thị vẫn còn lớn, tỷ lệ thất nghiệp cao (13,3%), đặc biệt ở các khu đô thị tập trung, các vùng kinh tế trọng điểm và đối với lao động có nghề, hoặc chưa có nghề nhưng không phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong khu vực hoặc không đáp ứng được đòi hỏi của người sử dụng về kỹ năng, tay nghề.

Đó là những vấn đề nổi cộm nhất trong báo cáo kết quả 10 năm điều tra lao động - việc làm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) ngày 11/4 tại Hà Nội.

Giai đoạn 2006-2010, Bộ LĐTB&XH sẽ tiến hành điều tra cung - cầu lao động, tập trung điều tra tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người lao động, nhu cầu lao động của đơn vị hiện tại và trong những năm tới giúp các cơ quan quản lý Nhà nước và người lao động có phương án điều chỉnh phù hợp với thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp

PV