Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chăn nuôi này xả nước thải chăn nuôi heo từ hố thu gom theo đường ống nhựa trực tiếp ra mương đất trong vườn cao su, gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng 4,8m3/ngày. 

Qua làm việc, ông Tiến đã không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của trại chăn nuôi heo. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng và thu gom mẫu nước thải tại vị trí xả ra mương đất để gửi đi giám định.

Hiện trường vụ việc
H.Thủy – T.Lực