Theo đó, phía Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 lao động ngành sản xuất chế tạo của Việt Nam từ nay đến cuối năm. Đây là đơn hàng đầu tiên sau khi phía Hàn Quốc chính thức mở cửa lại cho thị trường lao động Việt Nam sau 4 năm tạm dừng tiếp nhận.

 Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) cần phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc.

Chỉ những người đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Thời gian tổ chức thi tiếng Hàn vào ngày 8 và 9 tháng 10 tới đây./

P.H