Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xây dựng hợp đồng chuyển giao quyền thu phí với BEDC.

Thời gian chuyển giao là 25 năm; trả trong 3 năm đầu. Công ty BEDC được phép thực hiện chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp và cung cấp thiết  hệ thống Trạm thu phí (bao gồm cả trạm thu phí trên QL1A đoạn Bình Chánh - Trung Lương).

Được biết, số tiền bán quyền thu phí đường bộ trên sẽ được dùng vào việc hỗ trợ thực hiện đầu tư theo hình thức BOT

P.H.