Đồng thời xử lý đối BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng Nhà máy Chế biến thuỷ sản Núi Thành, về các thiệt hại do cố ý làm trái các quy định của Nhà nước dẫn đến nhà máy đóng cửa, gây lãng phí vốn đầu tư và gây thua lỗ cho Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải quyết định: Thu hồi số tiền sai phạm gần 2,2 tỷ đồng của các cá nhân, nộp vào ngân sách Nhà nước (tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam) do để xảy ra sai phạm như kết luận từ thanh tra.

Cụ thể: Ông Phạm Nguyễn, nguyên Giám đốc; ông Ngô Tấn, nguyên Phó Giám đốc; ông Trương Minh Cứ, nguyên Kế toán trưởng; ông Lê Hùng Phong, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh và bà Dương Thị Tuân, nguyên thủ quỹ Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Nam, số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ông Phạm Nguyễn, ông Trương Minh Cứ còn nộp thêm số tiền hơn 374 triệu đồng. Ông Phạm Nguyễn, ông Lê Hùng Phong, ông Trương Minh Cứ và bà Nguyễn Thị Hương nộp số tiền hơn 147 triệu đồng...

BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng Nhà máy Chế biến thuỷ sản Núi Thành chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 118,7 tỷ đồng của các đơn vị nhận thầu xây lắp theo kết quả thanh tra.

Đồng thời hạch toán giảm giá trị tài sản cố định Nhà máy Chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu Núi Thành. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp Quảng Nam (đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát) do đã không hoàn thành công tác tư vấn giám sát thi công của mình, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện công tác giám sát thi công các gói thầu, phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng Nhà máy Chế biến thuỷ sản Núi Thành về các thiệt hại do việc cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây ra.

Ngoài xử lý hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn ra quyết định: Giao Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Nam sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xem xét làm rõ trách nhiệm các sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân có sai pham như kết luận thanh tra đã nêu

Thy Ngân