Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc chuyển giao số gấu trên về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo; chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ làm việc với Tổ chức động vật châu Á, Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo có giải pháp hỗ trợ cho các chủ nuôi gấu, nhằm nhanh chóng chuyển giao số gấu còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.

Trước tình trạng gấu nuôi tại tỉnh Quảng Ninh bị bỏ đói, bị chết nhiều trong thời gian ngắn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh vận động các chủ nuôi chuyển toàn bộ gấu trên địa bàn tỉnh về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

N.Yến