Đây là một chiến dịch hết sức quan trọng, đối tượng tiêm chủng lớn, phạm vi triển khai rộng, đòi hỏi công tác chuẩn bị và triển khai phải được thực hiện tốt, đảm bảo mục tiêu của chiến dịch. Mục tiêu trên 95% số trẻ 1-5 tuổi trên toàn quốc được tiêm chủng vaccin sởi trong chiến dịch, đảm bảo chất lượng tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2010.

Sở GD & ĐT phối hợp với các cơ sở y tế, tổ chức quán triệt cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về công tác loại trừ bệnh sởi, tầm quan trọng và sự cần thiết tham gia chiến dịch, nội dung phối hợp triển khai chiến dịch tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh học sinh trước chiến dịch 1-2 tuần, trong và sau chiến dịch

T.P.