Hệ thống hang động núi lửa dọc sông Serepok có hàng chục hang động lớn nhỏ với chiều dài khoảng 25km, kéo dài từ miệng núi lửa tại buôn Choar đến khu vực thác Dray Sáp.

Đây là lần đầu tiên phát hiện hệ thống hang động núi lửa trong đá bazan tại khu vực Tây Nguyên, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

H. Ly