Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc điều chỉnh tăng giá khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, Phó Thủ tướng đồng ý điều chỉnh giá Condensate và điều tiết lợi nhuận phát sinh vào ngân sách Nhà nước và giao Bộ Tài chính sau khi tham khảo ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Công nghiệp, quyết định thời điểm, mức giá điều chỉnh cho phù hợp với giá thị trường; tính toán chi phí hợp lý cho công ty, số chênh lệch giá còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, chưa điều chỉnh giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tính toán lợi nhuận phát sinh năm 2006 từ nguồn khí ẩm mỏ Bạch Hổ của Công ty Chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí (PV Gas); đề xuất phương án điều tiết số thu sau thuế của công ty trên nguyên tắc đảm bảo kinh doanh của PV Gas, lợi ích của Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

P.H.