Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Paul Calvert.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Australia trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, du lịch...; cảm ơn Australia đã ưu tiên viện trợ phát triển chính thức (ODA), dành cho Việt Nam sự giúp đỡ hiệu quả về nhiều mặt.

Chủ tịch Thượng viện Australia Paul Calvert bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về tình hình Việt Nam và hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Paul Calvert cho rằng, Việt Nam đang trở thành điểm đến an toàn đối với du khách Australia; tỏ ý hài lòng nhận thấy đầu tư của Australia vào Việt Nam đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Paul Calvert nhất trí cho rằng trong thời gian tới, Quốc hội hai nước cần tích cực trao đổi các đoàn cấp cao, các nhóm nghị sỹ, qua đó tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hợp tác giữa hai bên

PV