Theo công văn này thì ở những nơi có điều kiện, phụ huynh có nhu cầu, các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ khi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động làm quen với ngoại ngữ của trẻ, giáo viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ (hoặc cao đẳng ngoại ngữ) trở lên, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm mầm non.

Bộ GD& ĐT lưu ý, nội dung và tài liệu thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ phải được cơ sở giáo dục và đào tạo thẩm định và cho phép thực hiện. Việc tổ chức thí điểm được thực hiện một cách nhẹ nhàng, thoải mái thông qua các trò chơi, bài hát, tranh ảnh… tạo niềm vui, hửng khởi cho trẻ. Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lí, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thí điểm trên

T.H,