Năm nay, giải thưởng được xét trên 8 lĩnh vực bao gồm: giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường; quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường; ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; quản lý, xử lý chất thải; giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Việc chấm điểm, xét tặng hồ sơ dự giải sẽ được tiến hành đến ngày 20/5. 

Lễ trao giải diễn ra vào ngày Môi trường thế giới (5/6).

K.Vy