Do tính chất nguy hiểm và vùng ảnh hưởng của cơn bão này (từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các biện pháp đối phó với bão số 3, bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, đồng thời chỉ đạo việc hộ đê, hộ đập, khẩn trương gia cố khẩn cấp các đoạn đê biển xung yếu; theo dõi sát diễn biến cơn bão số 3 để có ngay các dự lệnh sơ tán dân, trước mắt đối với các vùng ven biển, vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn;

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ đội biên phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão;

Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ven biển, sẵn sàng huy động lực lượng để hộ đê, cứu hộ đê biển khi có sự cố xảy ra; hỗ trợ các địa phương trong việc sơ tán dân tránh trú bão;

Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an toàn trật tự xã hội vùng bị thiên tai; bảo vệ tài sản của nhân dân và phối hợp cùng chính quyền địa phương các cấp tổ chức việc sơ tán dân khi có lệnh

N.T.