Qua quá trình rà soát, kiểm tra và đối chiếu với quy định tại Thông tư số 33, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận các bộ sách được đề nghị thẩm định đối với 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo. Các Hội đồng đã tiến hành thẩm định qua 2 vòng và đạt được kết quả sơ bộ: Có 38 bản thảo SGK ở tất cả 9 môn học được đánh giá "Đạt" và đề nghị Bộ trưởng GD&ĐT xem xét phê duyệt. 

Sau khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức ký phê duyệt ban hành các bản mẫu sách, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành danh mục các cuốn SGK được phép lưu hành chính thức. Theo đó, từ năm học 2020-2021 học sinh lớp 1 trên cả nước sẽ bắt đầu học những sách này.


H.Thanh